Alphabet integreert WLTP-waarden in alle nieuwe offertes van 2020 en wil zo haar klanten beter informeren en ondersteunen.

Alphabet integreert WLTP-waarden in alle nieuwe offertes van 2020 en wil zo haar klanten beter informeren en ondersteunen.

26 november 2020, Aartselaar – Tot nu toe was WLTP vooral een constructeursaangelegenheid. Binnenkort wordt het eveneens een belangrijk aspect voor alle leasemaatschappijen en klanten, want op 1 januari 2021 wordt de autofiscaliteit aangepast. Daarom heeft Alphabet beslist om nu al klanten inzicht te geven in de WLTP-waarden en de impact ervan bij elke nieuwe offerteaanvraag.

Alphabet kiest het pad van de toekomst, en dat is er één met WLTP. De integrale omschakeling van de offertesystematiek naar WLTP werd begin oktober intern doorgevoerd, zodat voortaan de WLTP-waarden kunnen getoond worden voor elk voertuig.

Het is voor ons een zeer bewuste keuze om volledig de kaart van WLTP te trekken. Op deze manier kunnen we meer transparantie geven aan onze klanten én hen behoeden voor onaangename verrassingen wanneer ze hun finale factuur ontvangen in 2021. Wij adviseren onze klanten dan ook om hun wagenparkbeleid enkel en alleen te baseren op de WLTP norm. Dit is de enige manier om een consistent, coherent en eerlijk beleid te voeren inzake wagenkeuze naar de medewerkers toe.” volgens Erik Swerts, Managing Director van Alphabet België en Luxemburg.

Wat betekent dit voor de klanten?

  • Alphabet zal enkel nog de WLTP waarden tonen op haar offertes*. Voor de klanten is het belangrijk daarmee rekening te houden wanneer men offertes vergelijkt en dus gelijkaardige waarden naast elkaar legt, want de CO2-uitstoot beïnvloedt het voordeel van alle aard (voor de werknemer), de CO2-solidariteitsbijdrage en de fiscale aftrekbaarheid.
  • Alphabet zal voertuigen vanaf 1 januari 2021 inschrijven, rekening houdend met de meest fiscaalvriendelijke waarde.
  • Gezien de verwachte stijging met 20-30% van CO2, adviseert Alphabet haar klanten om hun car policy voor 2021 tijdig te evalueren.
  • Aangezien dit geen impact zal hebben op de bestaande rijdende vloot, kunnen klanten ook overwegen de huidige leasecontracten met enige tijd te verlengen.

*in de mate van het mogelijke, m.n. wanneer dit aan Alphabet werd medegedeeld door de importeurs.

Wat is WLTP ook alweer?

WLTP (“Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure”) is de laboratoriumtestprocedure die wordt uitgevoerd door autofabrikanten om de CO2 en brandstofverbruik van voertuigen te bepalen (verplicht sinds september 2018). Deze nieuwe testprocedure vervangt NEDC2.0.

WLTP resulteert in meer realistische, hogere waarden voor verbruik en CO2-uitstoot (behalve voor een aantal plug-in hybride voertuigen). WLTP-resultaten worden ook beïnvloed door het toevoegen van opties en optiepakketten, zelfs buitenkleur en binnenbekleding. Alphabet verwacht, op basis van eigen simulaties, dat de CO2-uitstoot zal stijgen met 20% tot 30%.

Wat heeft de Belgische fiscus bepaald?

De FOD Financiën publiceerde een verduidelijking over hoe, vanaf 1 januari 2021, de federale autofiscaliteit m.b.t. WLTP moet worden begrepen. Lees het hier.

Het moment van de waarheid voor alle nieuw in te schrijven voertuigen wordt het gelijkvormigheidsattest (“CoC”) bij homologatie:

  • Indien dit uitzonderlijk enkel NEDC omvat (rubriek 49.1), dan wordt NEDC de fiscale basis
  • Indien enkel WLTP wordt vermeld (rubriek 49.4), dan wordt WLTP de fiscale basis
  • Indien zowel NEDC als WLTP ingevuld zijn, dan is er de vrije keuze voor de meest fiscaalvriendelijke waarde van de twee

Vandaag is nog onduidelijk tot wanneer NEDC 2.0 waarden zullen meegegeven worden op COC’s, behalve voor wagens met een CO2 uitstoot <50 gram. Die moeten nog tot einde 2022 een teruggerekende NEDC 2.0 waarde bevatten. Voor die wagens zullen, onder de huidige regelgeving, belastingplichtigen nog tot 2022 de keuze hebben welke waarde zij gebruiken.

Voor het huidige wagenpark hoeft deze aanpassing van de fiscaliteit geen gevolgen te hebben, aangezien voor alle wagens die vandaag rijden een NEDC 2.0 waarde op het COC zou moeten vermeld zijn en de belastingplichtige dus vanaf 2021 kan beslissen met die NEDC 2.0 verder te werken wanneer dat de meest fiscaalvriendelijke waarde is.

Alphabet staat klaar om deze omschakeling voor alle klanten in goede banen te leiden.

Meer informatie over WLTP kan u vinden op onze blog: https://www.alphabet.com/nl-be/producten/de-worldwide-harmonized-light-vehicles-test-procedure-wltp

 

 

 

Over Alphabet Belgium

Over Alphabet

Alphabet is een Europese marktleider in bedrijfsmobiliteit. De uitdagingen voor mobiliteit nemen elke dag toe. Bij Alphabet gaan we op zoek naar de juiste mobiliteitsoplossingen voor zowel de medewerkers van bedrijven als de bedrijven zelf, gaande van een mobiliteitskaart voor het openbaar vervoer, autodelen, een wagen voor een korte termijn of een full service leasewagen voor 5 jaar. We zijn er immers van overtuigd dat een goede mobiliteitservaring niet alleen bijdraagt aan het succes van bedrijven maar ook aan het welzijn van de medewerkers.

Alphabet werd in 2001 opgericht als een divisie van de BMW Group. We hebben sindsdien een brede kennis opgebouwd die van ons in Europa een toonaangevende leverancier voor Business Mobility heeft gemaakt. We focussen op flexibele, duurzame en efficiënte mobiliteitsoplossingen die verder gaan dan louter wagenparkbeheer en het leveren van bedrijfsvoertuigen.

In België beheert Alphabet vandaag meer dan 55.000 voertuigen, goed voor een plaats in de top 4 van de sector en werken we met een gepassioneerd team van 200 medewerkers.

Meer informatie vindt u op www.alphabet.be

Alphabet Belgium
Ingberthoeveweg 6
2630 Aartselaar